پیگیری کارت و کارت سوخت موتورسیکلت

پیگیری کارت و کارت سوخت موتورسیکلت صفر

یکی از مسائلی که خریداران موتورسیکلت صفر با آن مواجه می شوند پیگیری مدارک موتورسیکلت می باشد . همان گونه که در مطالب قبل به آن اشاره شد بعد از خریداری موتورسیکلت صفر می بایستی مدارک خریدار به راهور ارسال گردد تا مدارک موتورسیکلت شامل برگ سبز و کارت و کارت سوخت موتورسیکلت صادر گردد . پس از ارسال مدارک به شماره گذاری با توجه به شرایط موجود بین 2 الی 3 ماه زمان نیاز می باشد تا مدارک موتورسیکت آماده گردد . خریداران در این مدت می توانند از طریق سایت پست به نشانی najatracking.post.ir از وضعیت مدارک خود مطلع گردند .

پست‎های مرتبط:

مدارک مورد نیاز جهت صدور سند موتور سیکلت(شخصیت حقیقی)

برای اشخاص صادره از شهر اصفهان : 1- کپی برابر...

تغییر در نحوه صدور کارت سوخت موتورسیکلت های صفر

مدیر سامانه هوشمند سوخت شرکت ملی پخش گفت : از...

نوبت دهی اینترنتی تعویض پلاک موتورسیکلت

 تعویض پلاک موتورسیکلت کارکرده با توجه به تغییر روش شماره...

Theme Settings