مدارک مورد نیاز جهت صدور سند موتور سیکلت(شخصیت حقیقی)

برای اشخاص صادره از شهر اصفهان :

1- کپی برابر اصل کارت ملی (حتما دارای مهربرجسته باشد)
2-کپی برابر اصل صفحه اول و دوم شناسنامه (حتما دارای مهربرجسته باشد)
3- اصل و کپی بیمه نامه موتور سیکلت
4- مبلغ 120 هزار تومان هزینه صدور برگ سبز و کارت موتور سیکلت
5- اصل آخرین قبض مصرفی محل سکونت (آخرین دوره قبض مصرفی سال 1399) برق ، گاز یا آب که دارای تعرفه خانگی و کدپستی باشد.
* آدرس قبض مربوط به شهر اصفهان باشد.
* قبض تحویلی نباید اطلاعیه اخطار قطع باشد.
* درصورت نبود کدپستی برروی قبض ، قبض تلفن ثابت همان آدرس هم ضمیمه شود.

برای اشخاص ساکن اصفهان که صادره از اصفهان نمی باشند تحویل یکی از مدارک ذیل الزامی می باشد :

1- کپی برابر اصل سند مالکیت منزل به نام خریدار به همراه اصل آخرین قبض (آخرین دوره قبض مصرفی سال 1399) برق ، گاز یا آب با تعرفه خانگی و دارای کد پستی
2- اجاره نامه چاپی منزل با کدرهگیری و هولوگرام و دارای اعتبار به نام خریدار به همراه اصل آخرین قبض (آخرین دوره قبض مصرفی سال 1399) برق ،گاز یا آب با تعرفه خانگی و دارای کدپستی
3- اصل آخرین قبض (آخرین دوره قبض مصرفی سال 1399) برق ، گاز یا آب به نام خریدار با تعرفه خانگی و دارای کدپستی
*درصورت نبودکدپستی برروی قبض ، قبض تلفن ثابت همان آدرس هم ضمیمه شود.
4-دفترچه تامین اجتماعی معتبر .
5- نامه اشتغال به تحصیل .
6- نامه اشتغال به کار از ارگانهای دولتی .

پست‎های مرتبط:

پیگیری کارت و کارت سوخت موتورسیکلت

پیگیری کارت و کارت سوخت موتورسیکلت صفر یکی از مسائلی...

مدارک مورد نیاز جهت صدور سند موتور سیکلت (شخصیت حقوقی)

مدارک مورد نیاز جهت صدور سند موتور سیکلت (شخصیت حقوقی)...

نوبت دهی اینترنتی تعویض پلاک موتورسیکلت

 تعویض پلاک موتورسیکلت کارکرده با توجه به تغییر روش شماره...

Theme Settings