تغییر در نحوه صدور کارت سوخت موتورسیکلت های صفر

مدیر سامانه هوشمند سوخت شرکت ملی پخش گفت : از این به بعد مالکان موتورسیکلت های صفر کیلومتر برای دریافت کارت سوخت خود باید به پلیس +۱۰ مراجعه کنند.

مالکین وسایل نقلیه نو شماره که موتورسیکلت خود را در سال جاری تحویل گرفته ولی کارت هوشمند سوخت خود را همچنان دریافت نکرده‌اند ، لازم است جهت پیگیری روند صدور کارت خود به هر یک از دفاتر پلیس + ۱۰ سراسر کشور مراجعه کنند ، این روند در گذشته اینگونه نبود و اکنون شرایط تغییر کرده است.

قبل از این کارت سوخت برای مالکان موتورسیکلت صفر کیلومتر صادر می‌شد اما از این به بعد لازم است همه مالکان موتورسیکلت اعم از صفر کیلومتر و غیره برای دریافت کارت سوخت خود به پلیس +۱۰ مراجعه کنند .

پست‎های مرتبط:

مدارک مورد نیاز جهت صدور سند موتور سیکلت (شخصیت حقوقی)

مدارک مورد نیاز جهت صدور سند موتور سیکلت (شخصیت حقوقی)...

مدارک مورد نیاز جهت صدور سند موتور سیکلت(شخصیت حقیقی)

برای اشخاص صادره از شهر اصفهان : 1- کپی برابر...

پیگیری کارت و کارت سوخت موتورسیکلت

پیگیری کارت و کارت سوخت موتورسیکلت صفر یکی از مسائلی...

Theme Settings